Vremenska prognoza Sarajevo, kratkorocna i dugorocna prognoza za Sarajevo, Bosna i Hecegovina, Vrijeme u Sarajevu, Temperatura, Snijeg, Kisa, Sunce, Prognoza Vremena, Pljusak, Bosna, Hercegovina, BiH, Hladno, Zima, Ljeto


About This Station

The station is powered by a Oregon Scientific WMR200 weather station. The data is collected every 60 seconds and the site is updated every 5 minutes. This site and its data is collected using Meteohub Software. The station is comprised of an anemometer, a rain gauge and a thermo-hydro sensor situated in optimal positions for highest accuracy possible.

Nešto malo o Sarajevu

Geografija: Sarajevo-glavni grad BiH i njeno administrativno, kulturno i obrazovno središte je smješteno na prostoru Sarajevskog polja. Sarajevsko polje se nalazi u unutargorskoj depresiji, okruženoj planinama Bjelašnicom i Igmanom na jugozapadu, Trebevićem na na jugoistoku i srednjim planinama i međudolinskim rtovima na sjeveru i sjeverozapadu. Prosječna nadmorska visina Sarajevskog polja je oko 500 m. Najmanja nadmorska visina je na prostoru Reljeva, dok se prema jugoistoku nadmorska visina povećava. Najzapadnija tačka polja je na 180 16' istočne geografske dužine, što odgovara položaju naselja Blažuj. Krajnja istočna tačka je na 180 27' istočne geografske dužine (Bendbaša), a najsjevernija tačka je u naselju Reljevo na 430 53' sjeverne geografske širine. Najjužnija tačka se nalazi južno od Vojkovića na 430 47' sjeverne geografske širine.
Prema geološkim i geomorfološkim karakteristikama, ovaj prostor karakterišu dvije cjeline i to planinski obod i zaravnjena depresija sa Sarajevskim poljem.

Planinski obod obuhvata prostore većih nadmorskih visina koji se po geološkoj građi znatno razlikuju od prostora Sarajevskog polja. To su Bjelašnica, Igman, Trebević, Jahorina i dr. koji su u osnovi građeni od krečnjaka i dolomita sa izraženom karstifikacijom. Egzogenim procesima, prvenstveno denudacijom i erozijom, prouzrokovana je pojava krasa i kraških oblika u podzemlju. Prostori srednjih visina (od 700 do 1000 m NV) su nešto složeniji. Krečnjačka masa je zastupljena u manjim zonama između kojih su rasprostranjene zone verfenskih sedimenata. I tu su intenzivni egzogeni procesi uslovili promjenu reljefnog izgleda, tako da je karakteristična pojava osulina različitih veličina naročito na sjeveroistočnim padinama Trebevića. Prostor od 520 do 700 m NV čini pojas niskog oboda Sarajevskog polja. To su prostori Breke, Kobilje glave, Sedrenika, Vraca, Bistrika, Mojmila i sl., koje karakteriše pojava slatkovodnih sedimenata u kojim su se obrazovale kvartarne terase.

Zaravnjenu depresiju sa Sarajevskim poljem karakteriše slatkovodni tercijarni kompleks, sa dominacijom šljunkovito-pjeskovitih sedimenata različite moćnosti. Prema geološkoj starosti, ovaj prostor se može podijeliti na dvije karakteristične cjeline. Mlađi dio predstavlja oblast od podnožja Igmana koji se prostire na istok do linije Blažuj-Ilidža-Kotorac. Na ovome prostoru je karakteristična pojava termalnih voda i kiseljaka, čiji izvori nastavljaju prema sjeverozapadu. Sjeverno i sjeveroistočno od navedene linije je stariji dio Sarajevskog polja, koji se strukturno razlikuje od mlađeg dijela, jer su trijaske naslage na većim dubinama, dok su kvartarne naslage tanje i iznose oko 10 m. Sarajevsko polje geološki je veoma mlado. Njegov nastanak se objašnjava stvaranjem depresije uzrokovane topljenjem sumporovitih jedinjenja termomineralnih vrela na prostoru Ilidže i akumulacijom aluvijalnih nanosa na tom prostoru.

Tla: Obzirom na geološku građu, reljef i klimatske uvjete, na prostoru Sarajevskog polja i obodnih uzvišenja mogu se naći različiti tipovi tla. U osnovi su dominantna hidromorfna aluvijalna tla, koja su mjestimično zamočvarena.

Vegetacija: Dominantna vegetacija ovoga prostora je vezana za klimatske i pedološke karakteristike. Tako je prvenstveno bila razvijena hidrofilna vegetacija, sa zajednicama hrasta, topole, johe, vrbe i dr. te zeljasta, šibljasta i žbunasta hidrofilna vegetacija. Danas je ova vegetacija iskrčena i pretvorena u njive, livade i voćnjake.

About This Website

This site is a template design by CarterLake.org with PHP conversion by Saratoga-Weather.org and modified by Bronberg Weather.
Special thanks go to Kevin Reed at TNET Weather for his work on the original Carterlake templates, and his design for the common website PHP management.
Special thanks to Mike Challis of Long Beach WA for his wind-rose generator, Theme Switcher and CSS styling help with these templates.
Special thanks go to Ken True of Saratoga-Weather.org for the AJAX conditions display, dashboard and integration of the TNET Weather common PHP site design for this site.

Thanks to [Tomo] at [vrijeme.djesi.ba] for the [ba&hr] translation control files.

Template is originally based on Designs by Haran.

This template is XHTML 1.0 compliant. Validate the XHTML and CSS of this page.