Vremenska prognoza Sarajevo, kratkorocna i dugorocna prognoza za Sarajevo, Bosna i Hecegovina, Vrijeme u Sarajevu, Temperatura, Snijeg, Kisa, Sunce, Prognoza Vremena, Pljusak, Bosna, Hercegovina, BiH, Hladno, Zima, Ljeto


Banneri za Va web site, avatar ili e-mail potpis

 

Avatar 100 x 100

Trenutna vremenska situacija u Sarajevu

<a href="http://vrijeme.djesi.ba/wxindex.php">
<img src="http://vrijeme.djesi.ba/wxscripts/wxgraphic/wxgraphic.php?type=avatar"
alt="Trenutna vremenska situacija u Sarajevu"
title="Trenutna vremenska situacija u Sarajevu"
width="100" height="100"  border="0" /></a>

Logo 150 x 150

Trenutna vremenska situacija u Sarajevu

<a href="http://vrijeme.djesi.ba/wxindex.php">
<img src="http://vrijeme.djesi.ba/wxscripts/wxgraphic/wxgraphic.php"
alt="Trenutna vremenska situacija u Sarajevu"
title="Trenutna vremenska situacija u Sarajevu"
width="150" height="150"  border="0" /></a>

Banner 468 x 60

Trenutna vremenska situacija u Sarajevu

<a href="http://vrijeme.djesi.ba/wxindex.php">
<img src="http://vrijeme.djesi.ba/wxscripts/wxgraphic/wxgraphic.php?type=banner"
alt="Trenutna vremenska situacija u Sarajevu"
title="Trenutna vremenska situacija u Sarajevu"
width="468" height="60"  border="0" /></a>

Big Banner 500 x 80

Trenutna vremenska situacija u Sarajevu

<a href="http://vrijeme.djesi.ba/wxindex.php">
<img src="http://vrijeme.djesi.ba/wxscripts/wxgraphic/wxgraphic.php?type=banner_big"
alt="Trenutna vremenska situacija u Sarajevu"
title="Trenutna vremenska situacija u Sarajevu"
width="500" height="80"  border="0" /></a>