Vremenska prognoza Sarajevo, kratkorocna i dugorocna prognoza za Sarajevo, Bosna i Hecegovina, Vrijeme u Sarajevu, Temperatura, Snijeg, Kisa, Sunce, Prognoza Vremena, Pljusak, Bosna, Hercegovina, BiH, Hladno, Zima, Ljeto


Posljednjih 7 dana

Javascript required Temp7days

Javascript required Baro7days

Javascript required Humidity7days

Javascript required Rain7days

Javascript required WindSpeed7days

Javascript required WindDir7days