Vremenska prognoza Sarajevo, kratkorocna i dugorocna prognoza za Sarajevo, Bosna i Hecegovina, Vrijeme u Sarajevu, Temperatura, Snijeg, Kisa, Sunce, Prognoza Vremena, Pljusak, Bosna, Hercegovina, BiH, Hladno, Zima, Ljeto


Copyright European-Mediterranean Seismological Centre. All rights reserved.


The USGS feed for earthquakes was not available at this time.

Europe Geological Survey - Europe Earthquake Map

Earthquake List for Map of Europe Region

United States Geological Survey - World Earthquake Map - Last 7 days
USGS World Earthquake Map Legend

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Mercalli - Cancani - Siebergova (MCS) skala intenziteta zemjotresa
Maksimalna akceleracija
(m/s2)
Stepen
Efekti zemljotresa
< 0.0025
I Nezamjetljiv zemljotres
Bilježe ga samo seizmografi.
0.0025 - 0.005
II Vrlo lagan zemljotres
Osjeti ga više osoba i to pretežno u višim spratovima kuća.

0.005 - 0.010

III

Lagan zemljotres.
Osjeti ga više ljudi u unutrašnjosti kuća.

0.010 - 0.025

IV

Umjeren zemljotres
U kućama ga osjeti veliki dio stanovnika, a na otvorenom prostoru pojedine osobe. Tresu se vrata i pokućstvo, zveckaju stakla na prozorima. Pojedine ljude probudi.

0.025 - 0.050

V
Prilično jak zemljotres
Zamijete ga mnogi na otvorenom prostoru. Predmeti koji slobodno vise zanjišu se, satovi sa klatnom se zaustavljaju. Pojedini manji predmeti se prevrnu. Vrata i prozori se otvore ili zatvore, pojedinci bježe iz kuća.

0.050 - 0.100

VI

Jak zemljotres
Zamjećuju ga sve osobe i bježe iz kuća. Slike padnu sa zidova, predmeti se ruše, posuđe se razbije. Komadi pokućstva pomaknu se sa svog mjesta ili se prevrnu. Na pojedinim dobro građenim kućama nastaju lagane štete.

0.100 - 0.250

VII

Vrlo jak zemljotres
Nastaje rušenje i razaranje uz znatne štete na namještaju u kućama. Oštećuje se veći broj dobro građenih kuća. Crepovi se lome i kližu sa krova, ruše se mnogi dimnjaci.

0.250 - 0.500

VIII

Razoran zemljotres
Jako oštećuje oko četvrtinu kuća, pojedine kuće se ruše, a mnoge postaju nesposobne za stanovanje. U mokrom tlu i na strmim padinama nastaju pukotine.

0.500 - 1.000

IX

Pustošan zemljotres
Oko polovine kuća znatno je oštećeno, mnoge se ruše, a većina postaje nepogodna za stanovanje.

1.000 - 2.500

X

Uništavajući zemljotres
Teško oštećuje oko tri četvrtine zgrada, a većina se ruši. U tlu nastaju pukotine široke po nekoliko centimetara. S brda se odronjava zemlja, a otkidaju se i dijelovi stijena.

2.500 - 5.000
XI

Katastrofalan zemljotres
Ruše se sve zidane zgrade. U tlu nastaju široke pukotine iz kojih prodire voda, pijesak i mulj. Nastajz veliki odroni, mnoge stijene se otkidaju i ruše.

5.000 - 10.000
XII

Velika katastrofa
Nijedna ljudska tvorevina ne može opstati. Tlo mijenja izgled, jezera se zatrpavaju, nastaju vodopadi, rijeke mijenjaju korita.

Zemljotres u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji, Sloveniji, Italiji, Sarajevu, Zenici, Tuzli, Mostaru, Banja Luci Zemljotres BiH, Trenutni zemljotres, Zemljotres u Sarajevu